ฐานข้อมูลภาพงานศิลปะ ได้รับการออกแบบ เพื่อรวบรวมและสืบค้นภาพงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปินในประเทศไทย มีทั้งศิลปะประเพณีไทยและศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อศิลปิน, ชื่อผลงาน, รางวัลที่ได้รับ, การแสดงงานครั้งสำคัญ, ช่วงเวลาและแรงบันดาลใจ สำหรับชีวประวัติของศิลปิน หรือฐานข้อมูลศิลปิน นำเสนอข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับชื่อศิลปิน,วันเดือนปีและสถานที่เกิด, การศึกษา, ที่อยู่, เกียรติประวัติและรางวัล เป็นต้น ในการสืบค้นประกอบด้วย รายการ แสดงที่ช่วยให้ผู้สืบค้นเข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายขึ้น ผู้สืบค้นเพียงบันทึกรายละเอียดเท่าที่ทราบ หรือบางส่วนที่ต้องการสืบค้น หรือเลือกสืบค้นจากรายการที่กำหนดให้ จากนั้นฐานข้อมูล ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เรียงตาม ลำดับอักษรของชื่อศิลปินและภาพผลงานศิลปะ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับศิลปินได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีรายชื่อศิลปินเจ้าของภาพงานผลศิลปะให้เลือกสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกทางหนึ่ง