จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
*
Mural Painting in Thailand
*

Enter here

*

รวบรวมจากรายชื่อหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุดสาขาวังท่าพระ

สำนักหอสมุดกลาง จัดแบ่งตามภูมิภาค,ยุคสมัยของศิลปะ

และจิตรกรรมเฉพาะเรื่อง

*