จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรกสกุลช่างนนทบุรี

*

ภาพกากรูปไพร่พลพญามาร